Červánek / Lukáš Kovanda Červánek / Lukáš Kovanda

TÝDEN.CZ TÝDEN.CZ

9. 9. 8. 8. 2010 2010
Rubrika: Hovory s ekonomy Rubrika: Hovory s hospodaření,

Eurozóna se zhroutí, inflace je nezbytná (Gerald Steele) Eurozóna SE zhroutí, inflace JE nezbytná (Gerald Steele)

Autor: Lukáš Kovanda Autor: Lukáš Kovanda

03.06.2010 09:30 06.03.2010 09:30

Foto Týden - Tomáš Nosil GERALD STEELE, ekonom, jenž působí na univerzitě v britském Lancasteru říká: „Řekové podváděli opravdu ve velkém. Gerald Steele, Ekonom, jenž působí Na univerzitě v britském Lancasteru Rika: "Řekové podváděli opravdu jsem velkém. Nebyli však sami. Nebyli však sami. Při vstupu do eurozóny švindlovali třeba též Francouzi." Pri vstupu do eurozóny švindlovali treba též Francouzi. "

Obáváte se současné dluhové krize. Obáváte SE současné dluhové Krize. Ani Velká Británie není mimo nebezpečí. Ani Velká Británie neni Mimo nebezpečí.

Velmi se jí bojím. Velmi SE ji bojím. Skutečně, situace, v níž se Velká Británie nachází, není zas tak odlišná od té řecké. Skutečně, SITUACE, v niz SE Velká Británie nachází, neni ZAS Tak odlišná od te Recke. Jediným rozdílem je, že my stále máme vlastní měnu. Jediným rozdílem JE, Ze můj zatuchlou mame vlastní menu.

  

Je to nyní výhoda mít vlastní měnu? JE TO nyní výhoda mit vlastní menu? Ještě nedávno byly slyšet hlasy , že by i Britové měli přijmout rychle euro. Ještě nedávno byly slyšet hlasy , Ze které i Britové Meli přijmout Rychlé euro.

Nemyslím si to. Nemyslím si, aby. Britský dluh je monetizován (záplatován tisknutím nových peněz, pozn. red.) , a lidé tak splácejí dluh prostřednictvím cenové inflace; to samozřejmě narušuje ekonomickou aktivitu. Britský dluh JE monetizován (záplatován tisknutím nových peněz, pozn. Red.), Lide Tak splácejí dluh prostřednictvím Cenové inflace, se samozřejmě narušuje ekonomickou aktivitu. Není to však ten druh šoku, jímž si prochází Řecko - nedochází k razantnímu snižování státních výdajů, ke zvyšování daní. Neni k však deset Druh šoku, jímž si prochází Řecko - nedochází k razantnímu snižování státních výdajů, ke zvyšování Dani. Řekové ovšem nejvíce ze všech švindlovali, když do eurozóny vstupovali. Řekové ovšem nejvíce Ze všech švindlovali, Reali do eurozóny vstupovali. Bezostyšně ostatním nalhávali, že podmínky nutné pro vstup splnili. Bezostyšně ostatním nalhávali, Ze podmínky nutné pro Vstup splnili. Nebyli jediní, kteří tak klamali - jenom podváděli skutečně ve velkém. Nebyli jediní, kteří Tak klamali - jenom podváděli skutečně jsem velkém.

  

Kdo další balamutil? KDO DALŠÍ balamutil?

Třeba Francie. Treba Francie. Svůj deficit před začleněním do eurozóny stáhla jenom díky odprodeji státních telekomunikací. Svůj deficit edited začleněním do eurozóny stáhla jenom diky odprodeji státních telekomunikací. Ale to je samozřejmě jednorázové, nikoli dlouhodobé řešení - státní telekomy nelze prodávat rok co rok. Ale na JE samozřejmě jednorázové, nikoli dlouhodobé ŘEŠENÍ - Státní telekomy nelze prodávat rok co rok. Dlouhodobým řešením je jedině redukce výdajů, zeštíhlení státu. Dlouhodobým řešením JE jedině redukce výdajů, zeštíhlení statutární.

Je na dohled rozpad eurozóny? JE Na dohled rozpad eurozóny?

Nepřekvapilo by mě to. Nepřekvapilo podle mě. Je-li jakýkoli lidský konstrukt vnitřně závadný, dříve či později se musí položit. JE-li jakýkoli lidský konstrukt vnitřně závadný, disk ci později SE muziku položit. Předpoklady k tomu, aby se eurozóna celá zhroutila, jsou jistě přítomny, ale říci kdy se tak stane, není dost dobře možné. Předpoklady k tomu, ABY SE eurozóna cela zhroutila, jsou jistě přítomny, ALE firmou RICI kdy SE Tak Stane, neni možné Dost Dobře. Evropské impérium, jak já říkám, vykazuje podobné znaky jako padlá impéria, jež známe z dějin, třeba to římské. Evropske Imperium, Jak já říkám, vykazuje podobné znaky edited padlá Imperia, Jež známe z dějin, treba na římské. Maastrichtská kritéria měla předcházet tomu, co se nyní děje v Řecku, ale nebyla vynucována - z politických důvodů. Maastrichtská kritéria Mela předcházet tomu, co o sobě nyní děje v Řecku, vynucována ALE nebyla - z Politických důvodů. I když bude řecký problém nakonec vyřešen, trhy se rychle podívají, kdo další je na řadě. I Reali přeskočeno: tajný řecký Problém nakonec vyřešen, trhy SE Rychlé podívají, KDO JE DALŠÍ Na Rade. Tlak je tedy značný, stále přítomný a postupuje. Tlak JE tedy značný, zatuchlou přítomný postupuje.

Obáváte se kvůli záchranným opatřením z poslední doby nějakých neblahých dopadů, třeba v podobě výrazné inflace? Obáváte SE kvůli záchranným opatřením z poslední Doby neblahých dopadů nějakých, treba v podobě výrazné inflace?

Myslím, že je nezbytná. Myslím, Ze JE nezbytná. Vzhledem k výši zadlužení států. Vzhledem k výši zadlužení statutární. Například v britské ekonomice je značný inflační potenciál. Například v Britské ekonomice JE značný inflační Potenciál.

Je inflace nevyhnutelná? JE inflace nevyhnutelná?

Moje definice inflace je, že jde o znehodnocení měny. Moje Definice inflace JE, Ze JDE o znehodnocení četném množství. Když ji takto definujete, je to neprůstřelné - jde o pravdu z definice. Reali ji takto definujete, JE TO neprůstřelné - JDE o pravdu z Definition. Myslím, že by se hrozba znehodnocování měn významně snížila, pokud by byla možná konkurence mezi nimi, pokud by si lidé - občané jednoho státu - mohli vybrat mezi různými měnami různých států, kterou budou využívat. Myslím, Ze společností Se hrozba znehodnocování mužů významně snížila, pokud tím byla možná Konkurence Mezi Nimi, pokud tím si lide - občané jednoho statutární - mohli vybrat Mezi různými měnami různých statutární, kterou budou využívat. Když bude jednotlivcům umožněn přístup k měnám na základě volby, pak budou jednotlivé země pod tlakem, aby skutečně dodávaly takové oběživo, o něž bude zájem. Reali přeskočeno: tajný jednotlivcům umožněn přístup k měnám Na základě volby, Pak budou jednotlivé Země pod tlakem, ABY skutečně dodávaly takové oběživo, o nez přeskočeno: tajný zájem. Už se tímto směrem částečně pohybujeme, alespoň ve vyspělých demokraciích, které ustoupily od kapitálových kontrol ( např. regulace kapitálových toků do a z dané země, pozn. red.) . UZ SE tímto směrem částečně pohybujeme, alespoň jsem vyspělých demokraciích, které ustoupily od kapitálových Kontrol (např. Regulace kapitálových toků do az dane Země, pozn. Red.). Stále převládající situace je ale taková, že máme nekryté měny, které jsou částí státního dluhu té které země. Zatuchlý převládající SITUACE JE ALE taková, Ze mame nekryté četném množství, které jsou časti státního dluhu te které Země. A je to ta část dluhu, na níž stát nemusí platit úroky. A je ta edited dluhu, Na NIZ stat nemusí PLATIT úroky. Stát má tedy pak zájem na tom, aby byla měna hojně užívána, aby ji bylo mezi lidmi co nejvíce - dokud jsou tedy lidé ochotní ji držet, dokud příliš neznehodnotí. Stat Má tedy zájem Pak Na tom, ABY byla mena hojně užívána, ABY JI bylo Mezi lidmi co nejvíce - dokud jsou tedy lide ochotní ji držet, dokud příliš neznehodnotí. Čím více peněz je v oběhu, tím větší je zkrátka i bezúročná složka státního dluhu. CIM Více peněz v oběhu JE, tim větší JE zkrátka i bezúročná složka státního dluhu.

Dluhová krize navazuje na krizi finanční. Dluhová Kříže navazuje Na Krizi Finanční. Hodně se teď mluví o tom, jak předejít opakování další takové finanční pohromy. Hodně o sobě Teď mluví o tom, Jak předejít opakování DALŠÍ takové Finanční pohromy. Co myslíte? Co myslíte?

Jsem skeptický k dalšímu utužování regulací. Jsem skeptický k dalšímu utužování regulací. Vezměte si, že tyto regulace budou reagovat na finanční krizi let 2007 až 2009, nikoli nutně na krize, které přijdou. Vezměte si, Ze tyto Regulace budou reagovat Na Finanční Krizi let 2007 az 2009, nikoli nutně Na Kříže, které přijdou. Budeme se snažit předejít tomu, co už proběhlo. Budeme SE snažit předejít tomu, co uz proběhlo. Objeví se však nové chyby, nečekaná selhání, překvapivé omyly. Objeví SE však Nových chyby, nečekaná selhání, překvapivé omyly.

Máte tedy finanční krizi za selhání trhu? Mate tedy Finanční Krizi ZA selhání trhu?

Ne. Ne. Neříkám, že jednotlivci a firmy chyby nečiní, nedělají však systémové chyby. Neříkám, Ze jednotlivci firmy chyby nečiní, nedělají však systémové chyby. Chybným směrem se vydávají jedinci či jejich skupinky, nikoli však celý dav, celá společnost - pokud tedy není nějaké rozhodující síly, jež by tyto celky takto omylně směrovala a naváděla. Chybným směrem SE vydávají jedinci ci jejich skupinky, nikoli však celý dav, cela společnost - pokud tedy neni nějaké rozhodující síly, Jež o tyto celky takto omylně směrovala naváděla.

Buďte konkrétní. Buďte konkrétní.

Například administrativa prezidenta Jimmyho Cartera přišla v USA už koncem sedmdesátých let se zásahy, jimiž nutila finanční instituce, aby učinily půjčky na bydlení dostupné i skupinám obyvatel s relativně nižšími příjmy. Například administrativa prezidenta Jimmyho Cartera přišla v USA uz koncem sedmdesátých let SE zásahy, jimiž nutila Finanční instituce, ABY učinily půjčky Na bydlení Dostupné i skupinám edited s relativně nižšími příjmy. Ti ovšem mnohdy neměli dostatečné zdroje, aby ten dluh, k němuž se uvázali, „uřídili". Úskalím každého hospodářského systému je, že důsledky takových dalekosáhlých opatření nemusejí být vůbec patrné okamžitě. Ti ovšem mnohdy neměli dostatečné Počet online uživatelů, ABY deset dluh, k němuž SE uvázali, "uřídili". Úskalím každého hospodářského systemu JE, Ze důsledky takových dalekosáhlých opatření nemusejí byt vůbec patrné okamžitě.

Co se tedy dělo? Co o sobě tedy delo?

V běhu let, během nichž se stále více a více lidí nechávalo zlákat výhodnými hypotékami a vidinou nemovitosti v osobním vlastnictví, ceny realit stoupaly. V běhu let, Behem nichž SE zatuchlý Více a více LIDI nechávalo zlákat výhodnými hypotékami vidinou nemovitosti vlastnictví v osobním, Ceny realit stoupaly. To lákalo další lidi, a to dále zvyšovalo ceny. Chcete-li lákalo DALŠÍ Lidi, do údolí zvyšovalo Ceny. V atmosféře obecného opojení tímto růstem si někteří začali troufat, že „zvládnou" i větší, případně druhý či třetí dům. Šlo o obří pyramidovou hru. Vyšponované ceny staveb neměly reálnou oporu a bylo jen otázkou času, kdy se vše zhroutí, kdy bublina splaskne. Banky a finanční instituce, které tak enormně rozpůjčovaly, pak musely i notně odepisovat. Primárně však selhaly státy, respektive centrální banky: nutily banky, aby půjčovaly chudším, a ještě jim k tomu vytvořily podmínky - umělým snížením úrokových sazeb. V atmosfere obecného opojení tímto Rustem si někteří začali troufat, Ze "zvládnou" i větší, případně Druhy Ci třetí dům. Slo o Obřím pyramidovou hru. Vyšponované Ceny staveb neměly reálnou oporu bylo Jen otázkou tomto případě, kdy SE VŠE zhroutí, kdy bublina splaskne . Banky Finanční instituce, které enormně Tak rozpůjčovaly, Pak musely i notně odepisovat. Primárně však selhaly štáty, potažmo Centrální banky: nutily banky, ABY půjčovaly chudším, ještě k tomu Jim vytvořily podmínky - umělým snížením úrokových sazeb.

Nebýt vlád, nebylo by tedy ani žádné krize? Nebýt Vlad, nebylo tím tedy Ani žádné Krize?

Jeden můj známý, jenž dlouhá léta působil na britském ministerstvu financí, pak v podnikových financích a nyní na univerzitě, prohlásil: „Žádná situace není tak špatná, aby ji vládní intervence nemohla ještě zhoršit." (smích) Ale abych se Jeden Můj známý, jenž Dlouhá léta působil Na ministerstvu financí britském, Pak v podnikových financích nyní Na univerzitě, prohlásil: "Žádná SITUACE neni Tak špatná, ABY JI vládní biografická nemohla ještě zhoršit." (Smích) Ale abych SE vrátil k vaší otázce : rozhodně by nenastala krize těchto rozměrů. Vrátil k VASI otázce: rozhodně nenastala podle Kříže těchto rozměrů. Finanční instituce by se řídily vlastním úsudkem, komu půjčit, a komu ne. Finanční instituce v sobě vlastním úsudkem řídily, Komu půjčit, Komu ne. Je nepravděpodobné, že by všechny finanční instituce naráz udělaly stejný druh chyby - tedy, jak jsem řekl, nebýt nějakého rozhodujícího tlaku takříkajíc „shora". Znovu opakuji, že lidé a firmy samozřejmě dělají chyby, ale nikdy v takovém měřítku - nečiní sami o sobě systémové chyby. JE nepravděpodobné, Ze které všechny Finanční instituce naráz udělaly stejný Druh chyby - tedy, Jak jsem řekl, nebýt nějakého rozhodujícího tlaku takříkajíc "shora". Znovu opakuji, Ze lide firmy samozřejmě dělají chyby, ALE nikdy v takovém měřítku - nečiní Sami o sobe systémové chyby.

Mnozí ekonomové ale míní, že je to právě naopak, že krize je ukázkou selhání trhu. Mnozí ekonomové ALE mini, Ze JE TO právě naopak, Ze Krize JE ukázkou selhání trhu.

Co je to však selhání trhu? Co je to však selhání trhu? Myslím, že o selhání trhu lze mluvit v takovém případě, kdy neexistují vlastnická práva. Myslím, Ze o selhání trhu lze mluvit případě v takovém, kdy neexistují vlastnická háčků. Pak se při obchodování nelze o nic hmatatelného opřít, není čemu pořádně důvěřovat, nač se spolehnout. Pak o sobě edited obchodování nelze o nic hmatatelného opřít, neni čemu pořádně důvěřovat, NAC SE spolehnout. Když se rozpadl Sovětský svaz, celá řada západních společností viděla obrovské příležitosti a možné obchody, jež tam půjde uzavřít. Reali SE rozpadl Sovětský svaz, cela rada západních SPOLEČNOSTÍ Videla obrovské příležitosti možné obchody, Jež Tam půjde uzavřít. Ale ouha! Ale ouha! Nebylo jasné, co je čí, co patří komu - majetek si nárokovaly nejrůznější skupiny obyvatel, třeba odbory, místní komunistické strany, státní instituce. Nebylo jasné, co je CI, co Patri Komu - majetek si nárokovaly nejrůznější SKUPINY obyvatel, treba Odbory, místní Komunistické strany, státní instituce. Neexistovala vlastnická struktura. Neexistovala vlastnická Pacherník. Protože nešlo bezpečně obchodovat, neobchodovalo se. Protože nešlo bezpečně obchodovat, neobchodovalo SE. Tak takhle selhává trh. Tak takhle selhává trh. Ale v souvislosti s nynější krizí jde jen o nálepku, o výkřik: „Trh selhal", jenž však nemá reálný obsah. Takových výkřiků je ovšem víc. Ale v souvislosti s nynější Krizi JDE Jen o Nálepku, o výkřik: "trh selhal", jenž však Nema reálný Obsah. Takových výkřiků JE ovšem vic.

Které myslíte? Které myslíte?

Třeba ten, že bankéři jsou hamižní. Treba deset, Ze bankéři jsou hamižní. Je to snad tak, že bankovnictví přitahuje hamižná individua? JE TO SNAD Tak, Ze Bankovnictví přitahuje hamižná jedince? Nebo snad práce v bance mění obyčejné smrtelníky v lakotná hrabivá monstra? Nebo SNAD práce v bance meni obyčejné smrtelníky v lakotná hrabivá Monstra? A kromě toho: jak je vlastně definována hamižnost? Toho kromě: Jak JE vlastně definována hamižnost? Jde prostě o mlhavý termín - něco jako nemorálnost, nenasytnost. JDE Prostě o mlhavý Termín - Neco edited nemorálnost, nenasytnost. Tyto pojmy jsou do značné míry nedefinované, nemají jasně daný obsah. Tyto pojmy jsou do značné Míry nedefinované, nemají jasně Dany Obsah.

Jste tedy pro návrat k nějakému typu laissez-faire kapitalismu, ke kapitalismu bez přívlastků? Jste tedy pro Návrat k nějakému typu laissez-faire kapitalismu, ke kapitalismu Bez přívlastků?

Ano. Ano. Ale měl bych to trochu rozvést, neboť jde o dost zprofanovaný termín. Ale mel bych se trochu rozvést, Nebot JDE o Dost zprofanovaný Termín. Laissez-faire není ničím bez příhodné institucionální struktury. Laissez-faire neni ničím Bez příhodné institucionální štruktúry. Mám-li se vrátit k Sovětskému svazu: když se tedy toto impérium rozpadlo, rozbujel tam též laissez-faire systém. Mam-li o sobě vrátit k Sovětskému Svazu: Reali SE TOTO tedy Imperium rozpadlo, rozbujel Tam též systém laissez-faire. Lidé se však neměli oč opřít - institucionální struktura neexistovala. Lide SE však neměli oc opřít - institucionální Pacherník neexistovala. Laissez-faire tedy ano, ale s efektivní, evolučně vzniklou institucionální strukturou. Laissez-faire tedy ano, ALE s efektivní, evolučně vzniklou institucionální strukturou. S řádem. S Radem.

Kvůli krizi se nejspíše dočkáme opačného vývoje - přibude státu a legislativních regulací, ubude trhu. Kvůli Krizi SE nejspíše dočkáme opačného vývoje - přibude statutární legislativních regulací, ubude trhu.

Legislativy by ale mělo být méně, vždyť její objem narůstá exponenciálně. Legislativy podle ALE Melo byt mene, vždyť Její objem narůstá exponenciálně. Čím dál tím detailněji se zaměřuje na to, jak by lidé měli jednat, a co naopak nesmějí dělat. CIM DÁL SE tim detailněji zaměřuje Na na, Jak na lide Meli jednat, co naopak nesmějí dělat. Lidé jsou přitom přizpůsobiví a hledají cestičky, jak legislativu obejít. Lide jsou přitom přizpůsobiví hledají cestičky, Jak legislativu obejít. Rok co rok se tedy novou a novou legislativou záplatují díry, mezery v zákonech. Rok co rok o sobě tedy Novou Novou legislativou záplatují díry, mezery v zákonech. Výsledkem je, že justiční proces - alespoň tak tomu je ve Velké Británii - se stává velmi nákladným. Výsledkem JE, Ze justiční proces - alespoň Tak tomu už JE Velké Británii - se Stava velmi nákladným. Větší šance uspět za jinak stejných podmínek tedy mají spíše bohatí než chudí. Větší šance uspět ZA jinak stejných podmínek tedy Maji spíše bohatí nez chudí. Platí rovnost před zákonem, ale ne v možnostech, jak se hájit. Platí Rovnost edited Zákonem, ALE ne v možnostech, Jak SE hájit.

Rozhovor vedl Lukáš Kovanda. Rozhovor vedl Lukáš Kovanda.

Gerald Steele (63) Gerald Steele (63)

Jeden z největších světových expertů na ekonomii a politickou filozofii původem rakouského myslitele Friedricha von Hayeka působí na univerzitě v britském Lancasteru. Jeden z největších světových expertů Na ekonomii politickou filozofii původem rakouského myslitele Friedricha von Hayeka působí Na univerzitě v britském Lancasteru. Mezi jeho koníčky nyní patří hlavně bicykl a námořní historie. Mezi jeho koníčky nyní Patri Hlavné bicykl námořní historie. V minulosti holdoval i běhu a cestování. V minulostí holdoval i běhu cestování.Nelíbí 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Libi
Hodnocení  8.9 Hodnocení 8,9

Vytisknout Vytisknout Vytisknout Poslat Poslat Poslat

Diskuze Diskuze

Lukáš Kovanda Lukáš Kovanda

Červánek je můj nejoblíbenější druh mraku. Červánek JE Můj nejoblíbenější Druh mraku. Kondenzuje v sobě vedle vodních par i fabulózní směs romantiky, naděje, optimismu, touhy... Kondenzuje v sobe vedle vodních par i fabulózní malých a středních podniků romantiky, naděje, optimismu, touhy ... Co to má společného s ekonomií? Co Ma společného s ekonomií? Nic. Nic. Anebo možná všechno. Anebo možná vsechno. Vítám Vás na blogu převážně populární ekonomie, čili pop-ekonomie: ano, pop-ekonomové se neštítí kalkulovat ani romantiku, naději, optimismus a touhu... Vitam Vás Na Blogu převážně populární ekonomie, čili pop-ekonomie: ano, pop-ekonomové SE neštítí kalkulovat Ani romantiku, naději, optimismus touhu ...

Oblíbenost autora: 7.62 Oblíbenost autora: 7,62

O autorovi O Sdílet

Ekonomika, Týden + Katedra ekonomie, Národohospodářská fakulta VŠE. Ekonomika, Týden + Katedra ekonomie, Národohospodářská fakulta VŠE. Vystudoval demografii na Přírodovědecké fakultě UK a ekonomii na Institutu ekonomických studií FSV UK. Vystudoval demografii Na Přírodovědecké fakultě UK ekonomii Na ekonomických studií Institutu FSV UK. Pracoval jako analytik kapitálových trhů, bádá ve sféře filozofie a metodologie ekonomické vědy. Pracoval žako analytik kapitálových trhů, Bada jsem sféře filozofie metodologie ekonomické vědy. Je autorem knihy Příběh dokonalé bouře a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy ceny o finanční krizi. Disclaimer: Informace na této stránce jsou poskytovány pouze s úmyslem diskutovat na dané téma, nejsou investičními doporučeními. JE autorem knihy Příběh dokonalé bouře Hovory (nejen) s laureáty Nobelovy Ceny o Finanční Krizi. Upozornění: Informace Na této stránce jsou poskytovány pouze s úmyslem diskutovat Na dane téma, nejsou investičními doporučeními. Za žádných okolností nepředstavuje tato informace doporučení k nákupu či prodeji cenných papírů. Za žádných okolností nepředstavuje tato doporučení Informace k nákupu cenných papírů prodeji v ci.

Kalendář Kalendář

<< srpen 2010 << srpen 2010

Po Po Út Út St St Čt Čt So Tak Ne Ne
1 1
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
30 30 31 31