Category H    Reports and official documents

(Note: Some texts may be shortened)

H01

. quan2 guo2 ren2 min2 dai4 biao3 da4 hui4 chang2 wu4 wei3 yuan2 hui4 guan1 yu2 pi1 zhun3 jia1 ru4guan1 yu2 xiang4 guo2 wai4 song4 da2 min2 shi4 huo4 shang1 shi4 si1 fa3 wen2 shu1 he2 si1 fa3 wai4 wen2 shu1 gong1 yue1de5 jue2 ding4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. quan2 guo2 ren2 min2 dai4 biao3 da4 hui4 chang2 wu4 wei3 yuan2 hui4 guan1 yu2 shen1 ru4 kai1 zhan3 fa3 zhi4 xuan1 chuan2 jiao4 yu4 de5 jue2 yi4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 guo2 hui1 fa3 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. di4 qi1 jie4 quan2 guo2 ren2 min2 dai4 biao3 da4 hui4 di4 si4 ci4 hui4 yi4 yi4 cheng2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

H02

1991nian2 liao2 zhu4 sheng3 huan2 jing4 zhuang4 kuang4 gong1 bao4 http://www.lnepb.gov.cn

H03

zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 guo2 jia1 tong3 ji4 ju2 guan1 yu21991nian2 guo2 min2 jing1 ji4 he2 she4 hui4 fa1 zhan3 de5 tong3 ji4 gong1 bao4 http://www.stats.gov.cn

H04

zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 guo2 jia1 tong3 ji4 ju2 guan1 yu21991nian2 guo2 min2 jing1 ji4 he2 she4 hui4 fa1 zhan3 de5 tong3 ji4 gong1 bao4 http://www.stats.gov.cn

H05

. quan2 guo2 ren2 min2 dai4 biao3 da4 hui4 chang2 wu4 wei3 yuan2 hui4 guan1 yu2 jia1 qiang2 she4 hui4 zhi4 an1 zong1 he2 zhi4 li3 de5 jue2 ding4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. guan1 yu2 zhuan3 fa1guan1 yu2 yin4 fa1< zhong1 guo2 ji4 suan4 ji1 ruan3 jian4 zhuan1 ye4 ji4 shu4 zi1 ge2 he2 shui3 ping2 kao3 shi4 zan4 hang2 gui1 ding4> de5 tong1 zhi1de5 tong1 zhi1 http://www.bjpta.gov.cn

. 1991nian211yue410ri4 zhong1 yue4 lian2 he2 gong1 bao4 http://maston.myetang.com

H06

. shi2 da2 feng1 yun2 shi2 er4 nian2 http://www.start.com.cn

. 1991nian2 quan2 guo2 jiao4 yu4 shi4 ye4 fa1 zhan3 tong3 ji4 gong1 bao4 http://www.edu.cn

H07

zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 wei4 cheng2 nian2 ren2 bao3 hu4 fa3 http://kwg888.51.net

H08

. ba3 zhi2 shu4 zao4 lin2luu4 hua4 zu3 guo2 de5 huo2 dong4 ti2 gao1 dao4 yi1 ge4 xin1 shui3 ping2--tian2 ji4 yun2 fu4 zong3 li3 zhi2 shu4 jie2 dian4 shi4 guang3 bo1 jiang3 hua4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. li3 peng2 zong3 li3 zai4 quan2 guo2 zhi2 shu4 zao4 lin2 biao3 zhang1 dong4 yuan2 da4 hui4 shang4 de5 jiang3 hua4 (part ) xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

H09

song4 ping2 zai4 quan2 guo2 nong2 cun1 jing1 ji4 gong1 zuo4 jing1 yan4 jiao1 liu2 hui4 shang4 de5 jiang3 hua4 (part ) xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

H10

song4 ping2 zai4 quan2 guo2 nong2 cun1 jing1 ji4 gong1 zuo4 jing1 yan4 jiao1 liu2 hui4 shang4 de5 jiang3 hua4 (part ) xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

H11

1991nian2 shen3 ji4 gong1 zuo4 wen2 jian4 xuan3 bian1 pp.11-24, pp.30 SSReader Digital Library

H12

1992 zhong1 guo2 tou2 zi1 bao4 gao4 guo2 jia1 ji4 hua2 wei3 yuan2 hui4 tou2 zi1 yan2 jiu4 suo3 guo2 jia1 tong3 ji4 ju2 tou2 zi1 tong3 ji4 si1 zhong1 guo2 ji4 hua2 chu1 ban3 she4 1992nian210yue4 pp.- SSReader Digital Library

H13

wan2 qiang2 pan4 bo2 zai4 xian3 shen1 shou3 luo4 sang1 tong2 zhi4 zai4 zhong1 guo2 qing1 nian2 qi4 ye4 jia1 xie2 hui4 di4 si4 ci4 hui4 yuan2 da4 hui4 shang4 de5 jiang3 hua4 http://www.cycnet.com

H14

gong4 qing1 tuan2 zhong1 yang1 yi1 jiu3 jiu3 nian2 gong1 zuo4 qing2 kuang4 he2 yi1 jiu3 jiu3 yi1 nian2 gong1 zuo4 yao4 dian3de5 tong1 zhi1 http://www.cycnet.com

H15

gong4 qing1 tuan2 zhong1 yang1 zu3 zhi1 bu4 yin4 fa1 guan1 yu2 zhong1 guo2 qing1 nian2 zheng4 zhi4 xue2 yuan4 ben3 ke1 sheng1 zhao1 sheng1fen1 pei4she4 hui4 shi2 jian4 jiao4 xue2 deng3 gong1 zuo4 zan4 hang2 gui1 ding4 de5 tong1 zhi1 http://www.cycnet.com

H16

gong4 qing1 tuan2 zhong1 yang1 ban4 gong1 ting1 guan1 yu2 zhuan3 fa1shen1 ru4 kai1 zhan3 xue2 lai4 zhu4 huo2 dong4 de5 san1 nian2 gui1 hua2de5 tong1 zhi1 http://www.cycnet.com

H17

gong4 qing1 tuan2 zhong1 yang1 ban4 gong1 ting1 guan1 yu2 zhuan3 fa1 zhong1 guo2 qing1 shao4 nian2 fa1 zhan3 ji1 jin1 hui4tuan2 zhong1 yang1 qing1 nong2 bu4guan1 yu2 yi1 jiu3 jiu3 yi1 zhi4 yi1 jiu3 jiu3 er4 xue2 nian2" xi1 wang4 gong1 cheng2" zhu4 xue2 jin1 ming2 e2 fen1 pei4 de5 yi4 jian4he2 zhong1 guo2 qing1 shao4 nian2 fa1 zhan3 ji1 jin1 hui4zhong1 hua2 quan2 guo2 xue2 sheng1 lian2 he2 hui4guan1 yu2 she4 li4" xi1 wang4 gong1 cheng2 te4 bie2 zhu4 xue2 jin1" de5 yi4 jian4de5 tong1 zhi1 http://www.cycnet.com

H18

gong4 qing1 tuan2zhong1 yang1 quan2 guo2 qing1 lian2 yin4 fa1guan1 yu2 kai1 zhan3" qing1 chun1 xian4' ba1 wu3' feng4 xian4 zai4 ben3 zhi2" jian4 gong1 li4 ye4 huo2 dong4 de5 yi4 jian4he2" wei2 zhi4 li3 zheng3 dun4shen1 hua4 gai3 ge2shi2 shi1' ba1 wu3' ji4 hua2 xian4 ji4 xian4 ce4" huo2 dong4 an1 pai2de5 tong1 zhi1 http://www.cycnet.com

H19

. quan2 guo2 ren2 min2 dai4 biao3 da4 hui4 chang2 wu4 wei3 yuan2 hui4 guan1 yu2 jia1 qiang2 she4 hui4 zhi4 an1 zong1 he2 zhi4 li3 de5 jue2 ding4 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.10-13 SSReader Digital Library

. quan2 guo2 ren2 min2 dai4 biao3 da4 hui4 chang2 wu4 wei3 yuan2 hui4 guan1 yu2 shen1 ru4 kai1 zhan3 fa3 zhi4 xuan1 chuan2 jiao4 yu4 de5 jue2 yi4 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.14-16 SSReader Digital Library

H20

zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 tu3 di4 guan3 li3 fa3 shi2 shi1 tiao2 li4 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.19-26 SSReader Digital Library

H21

. ji4 shu4 he2 tong2 zhong4 cai2 ji1 gou1 guan3 li3 zan4 hang2 gui1 ding4 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.30-34 SSReader Digital Library

. da4 zhong1 xing2 shui3 li4 shui3 dian4 gong1 cheng2 jian4 she4 zheng1 di4 bu3 chang2 he2 yi2 min2 an1 zhi4 tiao2 li4 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.36-39 SSReader Digital Library

H22

zhuan1 li4 dai4 li3 tiao2 li4 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.52-58 SSReader Digital Library

H23

guo2 wu4 yuan4 pi1 zhuan3 wei4 sheng1 bu4 deng3 bu4 men2 guan1 yu2 gai3 ge2 he2 jia1 qiang2 nong2 cun1 yi1 liao2 wei4 sheng1 gong1 zuo4 qing3 shi4 de5 tong1 zhi1 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.66-72 SSReader Digital Library

H24

guo2 wu4 yuan4 pi1 zhuan3 quan2 guo2 nong2 ye4 qu1 hua2 wei3 yuan2 hui4 guan1 yu2 jin4 yi1 bu4 jia1 qiang2 nong2 ye4 qu1 hua2 gong1 zuo4 bao4 gao4 de5 tong1 zhi1 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.87-92 SSReader Digital Library

H25

guo2 wu4 yuan4 ban4 gong1 ting1 zhuan3 fa1 ren2 shi4 bu4 guan1 yu2 jia1 qiang2 zhuan1 ye4 ji4 shu4 dui4 wu3 jian4 she4 cu4 jin4 zhong1 qing1 nian2 zhuan1 ye4 ji4 shu4 ren2 cai2 xun4 su4 cheng2 zhang3 yi4 jian4 de5 tong1 zhi1 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.104-109 SSReader Digital Library

H26

guan1 yu2 jia1 qiang2 min2 zu2 mao4 yi4 he2 min2 zu2 yong4 pin3 sheng1 chan3 gong1 ying4 gong1 zuo4 de5 yi4 jian4 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.144-151 SSReader Digital Library

H27

yi1 jiu3 jiu3 yi1 nian2 ge4 lei4 cheng2 ren2 gao1 deng3 xue2 xiao4 zhao1 sheng1 gui1 ding4 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.155-162 SSReader Digital Library

H28

. qi4 ye4 ji2 tuan2 cai2 wu4 gong1 si1 cai2 wu4 guan3 li3 shi4 xing2 ban4 fa3 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.165-169 SSReader Digital Library

. cai2 zheng4 bu4 men2 guan4 che4 shi2 shi1xing2 zheng4 fu4 yi4 tiao2 li4de5 ruo4 gan1 gui1 ding4 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.170-173 SSReader Digital Library

H29

hua4 xue2 gong1 ye4 chan3 pin3 biao1 zhun3 hua4 gong1 zuo4 guan3 li3 ban4 fa3 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.193-200 SSReader Digital Library

H30

bao4 zhi3 guan3 li3 zan4 hang2 gui1 ding4 zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 xin1 fa3 gui1 hui4 bian1 (1991)[ yi1] pp.262-269 SSReader Digital Library