Category K    General fiction

(Note: Some texts may be shortened)

K01

tai4 yang2 chu1 shi4 chi2 li4 parts and web pages http://www.lib.szu.edu.cn

K02

ling2 yu3 rou4 zhang1 xian2 liang4 part web page http://www.lib.szu.edu.cn

K03

shi4 jie4 shang4 zui4 teng2 wo3 de5 na3 ge4 ren2 qu4 le5 zhang1 jie2 web page http://www.lib.szu.edu.cn

K04

xuan2 kong1 de5 shi2 zi4 lu4 kou3 dai4 hou4 ying1 chap. web page http://www.lib.szu.edu.cn

K05

cheng2 shi4 wan2 xiao4 li3 yuan2 xing1 sect. 21 and 22 web pages http://www.lib.szu.edu.cn

K06

pu2 ti2 zui4 le5 liu2 xing3 long2 http://www.lib.szu.edu.cn

K07

jia1 shu3 fang2 liu2 qing4 bang1 parts and web pages http://www.lib.szu.edu.cn

K08

hong2 fen3 su1 tong2 web page http://www.lib.szu.edu.cn

K09

huo2 zhao2 yu2 hua2 web page http://www.lib.szu.edu.cn

K10

he2 bian1 de5 cuo4 wu4 yu2 hua2 chap. web page http://www.lib.szu.edu.cn

K11

qiu2 long2 zhao3--niao3 ru2 qi2 zhu3 feng2 ling2 zhi2 wen2 ji2 feng2 ling2 zhi2 parts and web pages http://www.shulu.net

K12

liang2 wang4 feng1 wen2 ji2 ( ge2 mo2 san1 bu4 qu1) liang2 wang4 feng1 web page http://www.shulu.net

K13

yu4 mou2 sha1 ren2 chi2 li4 parts 10 and 11 web pages http://www.shulu.net

K14

hun4 zai4 bei3 jing1 hei1 ma3 chap. web page http://www.shulu.net

K15

yin3 quan2 sheng1 xiao3 shuo1 yin3 quan2 sheng1 hai3 zang4, xi3 que4 web pages http://www.shulu.net

K16

liang2 xiao3 sheng1 wen2 ji2 liang2 xiao3 sheng1 web page http://www.shulu.net

K17

mo4 ri4 xia4 wa2 feng2 ji4 cai2 web page http://www.shulu.net

K18

hei1 ma2 que4 wang2 ju4 web page http://www.xys.org

K19

xiang1 yu3 xiang1 qiao2 dian3 yun4 he2 bei3 wen2 xue2》1990nian2 di4qi1 web page http://www.xys.org

K20

cheng2 yu3 xin1 bian1 wang2 meng2 wang2 meng2 you1 mo4 xiao3 shuo1 li2 jiang1 chu1 ban3 she4 web page http://www.xys.org

K21

re4 ye3 hao3 leng3 ye3 hao3 huo2 zhao2 jiu4 hao3 chi2 li4 xiao3 shuo1 lin2》1991nian2 di41-2qi1 web page http://www.xys.org

K22

ping2 fan2 de5 shi4 jie4 lu4 yao2 chap. of vol. web page http://www.xys.org

K23

ba1 li3 qing2 chou2( shang4 bu4) jing1 fu1 pp.- SSReader Digital Library

K24

bang3 jia4 jiang3 jie4 shi2 dong1 fang1 ming2 bei3 fang1 fu4 nuu3 er2 tong2 chu1 ban3 she4 1993nian2 yue4 pp.-14 SSReader Digital Library

K25

da4 ying3 xing1 xue3 mi3 li4 chang2 jiang1 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.63-70 SSReader Digital Library

K26

xiao3 zhen4 shang4 de5 jiang1 jun1 chen2 shi4 xu4 dang1 dai4 xiao3 shuo1 chao2 liu2 hui2 gu4 xie3 zuo4 yi4 shu4 jie4 jian4 cong2 shu1 sheng1 ming4 ru2 tong2 na3 nian2 xia4 tian1 shang1 hen2 xiao3 shuo1 bei3 jing1 shi1 fan4 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.156-161 SSReader Digital Library

K27

qiao2 han3 chang2 shang4 ren4 ji4 jiang3 zi5 long2 dang1 dai4 xiao3 shuo1 chao2 liu2 hui2 gu4 xie3 zuo4 yi4 shu4 jie4 jian4 cong2 shu1 yue4 liang4 de5 bei4 mian4 yi1 ding4 hen3 leng3 gai3 ge2 xiao3 shuo1 bei3 jing1 shi1 fan4 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.105 SSReader Digital Library

K28

dang1 dai4 xiao3 shuo1 wen2 ku4 zui4 hou4 yi1 ge4 xiong1 nu2 gao1 jian4 qun2 zuo4 jia1 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 pp.31-35 SSReader Digital Library

K29

qing2 lang3 de5 tian1 kong1 feng2 de2 ying1 jie3 fang4 jun1 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.- SSReader Digital Library