Category L    Mystery and detective fiction

(Note: Some texts may be shortened)

L01

si3 wang2 you2 xi4( leng3 xie3) gao1 hong2 parts and web pages http://www.shulu.net

L02

bu2 shi4 yuan1 jia1 bu4 ju4 tou2 ceng2 ji4 xin1 parts and web pages http://www.shulu.net

L03

jin4 shu1 yi2 an4 wang2 wei2 bei3 yue4 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.216-222 SSReader Digital Library

L04

. " jing3 tan2 yi1 jue2" zhang1 xin1() yao2 yun2 hai3 1992nian2yue414ri4shang4 hai3 fa3 zhi4 bao4

. " meng2 han4 yao4" qiang3 jie2 sha1 ren2 an4 zhen1 po4 ji4 shi2 wei4 yun4 heng1 meng4 jun1 liao3 wang4》1992nian2 di415qi1

L05

" jing3 tan2 yi1 jue2" zhang1 xin1() yao2 yun2 hai3 1992nian2yue414ri4shang4 hai3 fa3 zhi4 bao4

L06

fa3 yi1 zhang1 wei2 xian2 de5 yan4 shi1 sheng1 ya2 zhu1 da4 jian4 ren2 min2 jing3 cha2》1991nian2 di4qi1

L07

gu3 si4 guai4 shi1 wo4 long2 web page http://www.shuku.net

L08

zhu1 si1 ma3 ji1 wu2 li4 sheng1 web page http://www.shuku.net

L09

qing2 sha1 yi4 pu3 web page http://www.shuku.net

L10

she4 ji4 si3 wang2 peng2 zu3 yi2 web page http://www.shuku.net

L11

yu4 xi1 qi2 an4--" tian1 guo2" kuang2 xiang3 qu1 yuan2 zai41993《min2 zhu3 yu3 fa3 zhi4 guang3 lan3 bo2 yue4 1993nian2yue4 di4ban3 pp.43-47 SSReader Digital Library

L12

wan1 qu1 de5X xian4 kang1 huan4 long2 web page http://www.shuku.net

L13

chu1 mai4 ling2 hun2 de5 ren2 bai2 tian1 web page http://www.shuku.net

L14

hu2 bei3 da4 dao4 ding1 yu3 yu3 ding1 da4 da4 nan2 hai3 chu1 ban3 gong1 si1 1993nian211yue4 pp.- SSReader Digital Library

L15

hao4 xiong1 zhai2 zhi1 mi2 yong3 chen2 pao4 ji2 tian1 an1 men2 yin1 mou2 an4 zhen1 po4 ji4 bei3 jing1 shi2 yue4 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 pp.130-135 SSReader Digital Library

L16

bai2 yi1 guai4 cheng2 xiao3 qing1 part web page http://www.mypcera.com

L17

zhong1 guo2 shen2 tan4 liu2 zi5 long2 chap web page http://www.mypcera.com

L18

xun2 gui1 chu3 xing2 ren2 qiao2 jing4 fu1 part web page http://www.mypcera.com

L19

xie4 hou4 zhang1 yu3 web page http://www.mypcera.com

L20

mi2 li2 zhi1 hua1 feng2 hua2 web page http://www.mypcera.com

L21

yi1 bai3 qi1 shi2 san1 ge4 ye4 yu3 zhou4 gao1 hong2 shi2 web page http://www.mypcera.com

L22

zhu4 ni3 hao3 yun4 ban4 dao3 qun2 zhong4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp. 41-46 SSReader Digital Library

L23

pao4 ji2 tian1 an1 men2 yin1 mou2 an4 zhen1 po4 ji4 liu2 chao2 jiang1 pao4 ji2 tian1 an1 men2 yin1 mou2 an4 zhen1 po4 ji4 bei3 jing1 shi2 yue4 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 pp. 60-65 SSReader Digital Library

L24

quan2 guo2 te4 da4 an4 jian4 zhen1 po4 bao4 gao4 wen2 xue2 ji2 shen2 wang3 wu3 jian4 zhong1 wang2 yong3 hai3 bei3 yue4 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 pp.75-81 SSReader Digital Library