Category M    Science fiction

(Note: Some texts may be shortened)

M01

cuo4 bian4 ( di4 wu3 bu4yu4 zhi1 neng2 li4) ni2 kuang1 web page http://www.ebook007.com

M02

ke1 huan4 gu4 shi4 da4 shi4 jie4 tian1 wai4 lai2 ke4 jin1 tao1 zhong1 guo2 shao4 nian2 er2 tong2 chu1 ban3 she4 1991nian210yue4 pp.79-85 SSReader Digital Library

M03

da4 peng2 zhan3 chi4 zhang1 wen2 wu3 web page http://www.shuku.net

M04

chu1 fang3 qian2 ren2 lei4 ying1 zi5 web page http://www.cnread.com

M05

wo3 men5 jiao3 xia4 de5 tu3 di4 pan1 hai3 tian1 web page http://www.mypcera.com

M06

sheng1 si3 ping2 heng2 wang2 jin4 kang1 web page http://www.mypcera.com