Category N    Adventure and martial arts fiction fiction

(Note: Some texts may be shortened)

N01

nu4 jian4 kuang2 hua1 gu3 long2 zuo4 jia1 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.36-45 SSReader Digital Library

N02

jian4 xian1 lie4 zhuan4 xiao1 yi4 zhong1 guo2 wen2 lian2 chu1 ban3 gong1 si1 1992nian2yue4 di4ban3 pp.302-308 SSReader Digital Library

N03

yi3 tian1 tu2 long2 ji4xu4 ji2 jiao3 long2 jing1 she2 lu4 cang1 lang4 ke4 yun2 nan2 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.300-306 SSReader Digital Library

N04

cai3 hua1 da4 dao4 xia4 ce4yan4 chun1 wei3 ru2 bei3 fang1 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

N05

cai3 hong2 jian4 ying3 chen2 qing1 yun2 si4 chuan1 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.200-206 SSReader Digital Library

N06

xia2 yi4 jiang1 hu2 cai4 lu4 xian1 yuan2 zhu4 jian4 yu3 xiu1 ding4 nei4 meng2 gu3 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1990nian211yue4 di4ban3 pp.400-405 SSReader Digital Library

N07

chi1 qing2 jian4 jin1 yong1 ji4 nan2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.249-254 SSReader Digital Library

N08

du3 ming4 kuang2 ke4 si1 ma3 qing1 yun2 chang2 chun1 chu1 ban3 she4 1991nian212yue4 di4ban3 pp.411-417 SSReader Digital Library

N09

feng1 chen2 xia2 yin3 ying1 zhua3 wang2 yuan2 ming2huai2 shang4 ying1 xiong2 chuan2》) gu3 long2 zhong1 guo2 hua2 qiao2 chu1 ban3 she4 1992nian212yue4 di4ban3 pp.863-868 SSReader Digital Library

N10

jian4 you2 mo2 ku1 si1 ma3 qing1 yun2 lu4 jiang1 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.931-937 SSReader Digital Library

N11

jiang1 hu2 da4 xia2 ping2 jiang1 bu4 xiao4 sheng1 zhong1 guo2 wen2 lian2 chu1 ban3 gong1 si1 1991nian2yue4 di4ban3 209-214 SSReader Digital Library

N12

jiang1 hu2 feng1 yun2 lu4 gui3 gu3 zi5 nan2 hai3 chu1 ban3 gong1 si1 1990nian2yue4 di4ban3 pp.702-708 SSReader Digital Library

N13

mei2 hua1 du2 yao4 biao1 dong1 fang1 mu4 yi4 zhong1 guo2 hua2 qiao2 chu1 ban3 she4 1991nian210yue4 di4ban3 pp. - SSReader Digital Library

N14

meng4 zhong1 kan4 jian4 shang4 guan1 yun2 fei1 nan2 hai3 chu1 ban3 gong1 si1 1992nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

N15

mo2 nuu3 jiang1 hu2 jin1 yong1 huang2 he2 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

N16

qi2 xia2 kun1 lun2 jian4yuan2 ming2hao2 wu3 jiang1 nan2》)gu3 long2 zhong1 guo2 hua2 qiao2 chu1 ban3 she4 1992nian212yue4 di4ban3 pp.85-90 SSReader Digital Library

N17

shen2 gong1 diao1 hun2 zhu1 ge2 ceng1 hu1 ?? ji4 nan2 chu1 ban3 she4 1991nian211yue4 di4ban3 pp.300-306 SSReader Digital Library

N18

shi4 jian4 jiang1 nan2 ju2 peng2 gao1 zhe4 jiang1 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.501-507 SSReader Digital Library

N19

tian1 tian3 shen2 gong1 ou1 yang2 fei1 xue3 chun1 feng1 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.1001-1007 SSReader Digital Library

N20

tian1 jiao1 feng1 liu2 cheng2 zhi4 wen2 hua4 yi4 shu4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.75-80 SSReader Digital Library

N21

tian1 ya2 xia2 ke4 chen2 qing1 yun2 zuo4 jia1 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.210-217 SSReader Digital Library

N22

wei1 long2 xie2 feng4 ji4 qing1 lian2 zi5 shan1 dong1 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.503-509 SSReader Digital Library

N23

wu3 nuu3 qi2 xia2 chuan2 tang2 ze2 yu4 zhong1 shan1 zhong1 guo2 wen2 lian2 chu1 ban3 gong1 si1 1990nian210yue4 di4ban3 pp.33-38 SSReader Digital Library

N24

da4 sha1 shou3 liu3 can2 yang2 chap 45 web page http://www.shulu.net

N25

wu3 lin2 tian1 jiao1 liang2 yu3 sheng1 zhong1 guo2 you3 yi2 chu1 ban3 gong1 si1 1989nian2yue4 di4ban3 pp.30-36 SSReader Digital Library

N26

xuan2 ji1 qing2 xia2 chuan2 si1 ma3 ling2 shi2 dai4 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 di4ban3 pp.91-97 SSReader Digital Library

N27

xie3 jian4 xia2 qing2 zhu1 ge2 hong2 bei3 yue4 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

N28

yun2 hai3 yu4 gong1 yuan2 liang2 yu3 sheng1 hai3 tian1 chu1 ban3 she4tian1 di4 tu2 shu1 gong1 si1 1992nian212yue4 di4ban3 pp.100-104 SSReader Digital Library

N29

ba1 gua4 ying1 xia2 tu2 zhang1 bao3 rui4 nan2 hai3 chu1 ban3 gong1 si1 1991nian2yue4 di4ban3 pp.125-130 SSReader Digital Library